Maritieme infrastructuur

Casestudies Endures 'maritieme infrastructuur'

Casestudie: Versnelde corrosie en onverwacht wanddikteverlies van kademuren in een haven.

Klant:

Beheerder van haven-infrastructuur, ingenieursbureau.

Het project

Tijdens een visuele inspectie van een kademuur werden aanwijzingen gevonden dat microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) betrokken zou kunnen zijn bij zeer lokale maar sterke aantasting. Naast de gaten in de wand werden corrosieproducten gevonden, bestaande uit meerdere bruin/zwarte lagen die gemakkelijk van het oppervlak verwijderd konden worden. Onder deze corrosieproducten was het staal opvallend glimmend. Op grond van deze bevindingen werd besloten om middels een combinatie van microbiologisch onderzoek (MPN, q-PCR), corrosie-schadeonderzoek (materiaaldoorsnedes, SEM-EDX) en potentiaalmetingen de oorzaak van dit schadepatroon te achterhalen.

Resultaten:

Uit de potentiaalmetingen en uit het microscopisch onderzoek bleek dat zwerfstroomcorrosie in dit geval geen rol heeft gespeeld. Het microbiologische onderzoek bevestigde de aanwezigheid en activiteit van verschillende corrosie-relevante bacteriën en uit het schadeonderzoek bleek verder dat deze organismen snelle lokale corrosie hebben veroorzaakt waardoor in de kadewand een regelmatig patroon van gaten met verschillende diameter is ontstaan.
Op basis van de onderzoeksresultaten is advies gegeven voor een strategie die MIC-aantasting van kademuren kan voorkomen en tegengaan. Een belangrijke component daarin is een betrouwbaar corrosiemonitoringsysteem.

EnduresCorrosie

Figure 1B

Advies

Op basis van de onderzoeksresultaten is advies gegeven voor een strategie die MIC-aantasting van kademuren kan voorkomen en tegengaan. Een belangrijke component daarin is een betrouwbaar corrosiemonitoringsysteem.

Meer informatie?